Website thương mại điện tử Jancargo.com thuộc quyền quản lý của Công ty TMCP XNK Phương Khang. Thành viên trên website là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp, được Jancargo.com chính thức công nhận và được phép sử dụng các dịch vụ do Jancargo và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ tại website Jancargo.com.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch tại Jancargo.com được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp thông qua các hợp đồng và hoạt động mua bán không trái với quy định của pháp luật.

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình bán hàng được đăng tải trên Jancargo.com đều phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của Luật Pháp.

Tất cả các hoạt động giao dịch, mua bán qua Jancargo.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung, điều khoản trong quy định này đều phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các thành viên khi tham gia vào website thương mại điện tử Jancargo.com phải có trách nhiệm pháp lý đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Jancargo.com.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Giỏ hàng
Start typing to see posts you are looking for.